هری بلاتر

هری بلاتر

هری بلاترر دکترای خود را در رشته جامعه شناسی در دانشگاه نیو ساوت ولز دریافت کرد. او مدرس دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی است که در آنجا جامعه شناسی مقدماتی و دوره ای در زمینه صمیمیت مدرن تدریس می کند.

کتاب های هری بلاتر

دوستی های روزمره