محمد (جلاالدین) ملکی

محمد (جلاالدین) ملکی

محمد (جلال الدین) ملکی ، متولد 1337 ، استادیار گروه فلسفه و تصوف و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب است.

کتاب های محمد (جلاالدین) ملکی

اسرارالصلاة (6 جلدی)


در امتداد وحی و عرفان