نیل لوی

نیل لوی

نیل لوی استاد فلسفه در دانشگاه مک کواری سیدنی و پژوهشگر ارشد در مرکز اوهیرو آکسفورد برای اخلاق عملی است. او قبلاً عضو آینده شورای تحقیقاتی در موسسه علوم اعصاب و سلامت روان فلوری بود. او روی فلسفه عاملیت و مسائل اخلاقی در علوم اعصاب و همچنین حوزه‌های مرتبط کار می‌کند و مقالات زیادی در مورد این موضوعات منتشر کرده است. او نویسنده آگاهی و مسئولیت اخلاقی (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2014) و شانس سخت (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2011)، از جمله کتاب های دیگر است.

کتاب های نیل لوی

باورهای بد