پر وی ینستر

پر وی ینستر

دکتر پر وی ینستر استاد پژوهش و رئیس هیئت مدیره MBA در دانشکده بازرگانی کپنهاگ و همچنین دانشکده بازاریابی IMD (موسسه مدیریت، سوئیس) است. او قبلاً در هیئت علمی دانشگاه ویرجینیا بود و دکترای خود را در دانشگاه پیتسبورگ به دست آورد. ینستر دارای تجربه صنعتی گسترده ای از جمله مشاوره با مدیران ارشد در زمینه مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی بازاریابی، تجزیه و تحلیل رقابتی و مطالعات ارزیابی هزینه است. او به عنوان مشاور و عضو شورای صادرات ویرجینیا، وزارت بازرگانی ایالات متحده منصوب شد و در هیئت مدیره شرکت های بین المللی خدمت کرده است.

کتاب های پر وی ینستر