پیتر پاپر پرس

پیتر پاپر پرس

در سال 1928، در سن بیست و دو سالگی، پیتر بیلنسون شروع به چاپ کتاب در یک دستگاه چاپ کوچک در زیرزمین خانه والدینش در لارچمونت، نیویورک کرد. پیتر – و بعدها، همسرش ادنا – به دنبال خلق کتاب‌های خوب بودند که «به قیمت‌هایی که حتی یک فقیر هم می‌توانست بخرد» بفروشند.پیتر پاپر پرس امروزه، که هنوز تحت مالکیت و بهره برداری خانوادگی است،همچنان به میراث بنیانگذاران ما - و انتظارات مشتریان ما - از زیبایی، کیفیت و ارزش احترام می گذارد.

کتاب های پیتر پاپر پرس