جوکو کوکونن

جوکو کوکونن

دکتر جوکو کوکونن، استاد بازنشسته علوم ورزشی در دانشگاه بریگام یانگ در هاوایی است. او بیش از سه دهه به تدریس آناتومی، حرکت شناسی، فیزیولوژی ورزش و آمادگی ورزشی پرداخت و مربی دو و میدانی بود. تحقیقات کوکونن بر اثرات حاد و مزمن کشش متمرکز شده است. او دکترای خود را در رشته فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه بریگام یانگ گرفت و به همراه همسرش روتان در فنلاند و ایالات متحده اقامت دارد.

کتاب های جوکو کوکونن

کالبدشناسی حرکات کششی