ابراهیم اسکافی

ابراهیم اسکافی

ابراهیم اسکافی نویسنده، مترجم، پژوهشگر و روزنامه نگار و دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه رازی و از فعالان دانشجویی و نماینده سابق مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم است.

کتاب های ابراهیم اسکافی

واگنر


ایران در حرکت


به سوی جامعه ای عقلانی


شهروندی چند فرهنگی


بازار و دولت در ایران


نیچه


اگزیستانسیالیسم


اندیشه های شرق دور


منطق


چندسالاری


داروین


تفکر اقتصادی مدرن


آلن بدیو


رولان بارت


بی نهایت


سوسور


فلسفه قاره ای


فیزیک ذرات


آمار


هوش مصنوعی


ریاضیات


فلسفه علم