منوچهر محسنی

منوچهر محسنی

منوچهر محسني پس از اتمام تحصيلات مقدماتي و متوسطه، در سال 1340ه.ش وارد دانشگاه تهران شد و هم زمان در دو رشته علوم اجتماعي و علوم اداري به تحصيل پرداخت. وي دورة كارشناسي ارشد را در موسسه تحقيقات اجتماعي، كه زير مجموعه دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران بود، طي نمود و براي تحصيلات تكميلي عازم فرانسه عزيمت شد. محسني در سال 1351 با درجه دكترا، تحصيلات خود را در پاريس به پايان رساند.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : منوچهر محسني در سال هاي 1344 - 1343 به عنوان پرسشگر و مصاحبه كننده در سطح تهران فعاليت خود را آغاز نمود. پس از مدتي وارد گروه تحقيقات روستايي موسسه تحقيقات اجتماعي شد و فعاليت خود را در اين موسسه ادامه داد. او در سال 1353 و به دنبال آن در سال 1358 با موسسه پژوهش در علوم اجتماعي و توسعه ايران ، پي گيري و پژوهش در طرح پيمايش ملي را به عهده گرفت چنانكه در سال 1373 مسئوليت اين طرح به صورت مستقيم به ايشان واگذار شد. از ديگر مشاغل وي معاونت دانشكدة بهداشت دانشگاه تهران و بعد از آن مديريت مركز نوآوري جامعه پزشكي بوده است. در حال حاضر استاد طرحي به نام « جامعه شناسي فرهنگي ايران » را زير نظر پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ( وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) دنبال مي نمايد.فعاليتهاي آموزشي : منوچهر محسني همكاري با مراكز آموزشي و دانشگاهي را در سال 1352 ، با عضويت در هيات علمي دانشگاه تهران آغاز كرد. سپس حوزه فعاليت آموزشي خود را در دانشگاه هاي شهيد بهشتي ، تربيت مدرس ، امام صادق (ع) ، علوم بهزيستي و علوم پزشكي ايران گسترش داد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : فعاليت هاي منوچهر محسني عموماً با انجام امور علمي و تحقيقاتي سپري شده است. وي به طور كلي بيشتر اوقات خود را با مطالعه ، آموزش ، تحقيق و حضور در كنگره ها و سمينارهاي ملي و بين المللي مي گذراند. سابقه همكاري او با نشريات و مجلات علمي را نيز مي توان با ارائه 18 مقاله در مجلات بين المللي و 32 مقاله در مجلات دانشگاهي ايران مورد نظر و توجه قرار داد.آثار : جامعه شناسي اطلاعاتي ويژگي اثر : اين كتاب درهفت فصل و با عناوين شناخت جامعه اطلاعاتي ، تكنولوژي اطلاعاتي ، اينترنت و جامعه اطلاعاتي ،‌ ارتباطات علوم رساني الكترونيك ، جامعه اطلاعاتي و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي ، جامعه اطلاعاتي ساختارسياسي و اقتصادي و بالاخره سازماندهي و مديريت اطلاعات نوشته شده است . مولف در پيشگفتار كتاب نوشته است : «اصطلاح جامع اطلاعاتي و تجديد سازمان جامعه ، پيرامون جريان اطلاعات است . »2 جامعه شناسي پزشكي ، جامعه شناسي علم ، جامعه شناسي عمومي ، جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي ويژگي اثر : اين اثر با همكاري دكتر باقر ساروخاني صورت گرفته شده است .6 جمعيت شناسي ، مقدمات جامعه شناسي

کتاب های منوچهر محسنی