رضا مرتضوی

رضا مرتضوی

رضا مرتضوی مترجم ایرانی متولد سال 1364 می باشد.

کتاب های رضا مرتضوی

امروز چیزی ننوشتم


سپید دندان


اولیور تویست


مرد نامرئی


ماجراهای تام سایر


هدیه ی سال نو


جنگ دنیاها


رودئو