سوفی لویت

سوفی لویت

سوفی لویت فیزیوتراپیست متخصص و مدرس رشد و اعصاب اطفال است. او در حال حاضر با متخصصان مختلفی در زمینه فلج مغزی چه در بریتانیا و چه در خارج از کشور کار می کند و مشاوره می دهد.

کتاب های سوفی لویت

بازی و حرکت