جان لیتل

جان لیتل

جان لیتل یکی از برجسته ترین مقامات جهان در مورد بروس لی، روش های آموزشی و فلسفه های او در نظر گرفته می شود. لیتل تنها کسی است که تا به حال مجاز به بررسی کامل یادداشت‌های شخصی، طرح‌ها و خواندن حاشیه‌نویسی‌های لی شده است. مقالات لیتل در هر مجله هنرهای رزمی و سلامت و تناسب اندام در آمریکای شمالی منتشر شده است. جان در زمینه هنرهای رزمی، بدنسازی و آمادگی جسمانی متخصص است. 

کتاب های جان لیتل