آورام آلپرت

آورام آلپرت

اورام آلپرت نویسنده و معلم است. او در دانشگاه های پرینستون و راتگرز کار کرده است و در حال حاضر پژوهشگر موسسه نیو هامبورگ است.از کتاب‌های او عبارتند: روشنگری جزئی: آنچه ادبیات مدرن و بودیسم می‌توانند به ما در مورد زندگی خوب بدون کمال بیاموزند. آثار او در نشریاتی مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست و ایون منتشر شده است.

کتاب های آورام آلپرت

زندگی خوب و بسنده