ایرج کابلی

ایرج کابلی

ایرج کابلی، نویسنده، وزن‌شناس و مترجم ایرانی است. ایرج کابلی در فروردین ۱۳۱۷ در خانواده‌ای زرتشتی در کرمان به دنیا آمد. برای تحصیل دبیرستانی به تهران آمد و در دبیرستان البرز تحصیل کرد. در دانشگاه در رشتهٔ معماری درس خواند؛ ولی هرگز کار جدی و پیگری در زمینه معماری انجام نداد. علاقهٔ او به زبان‌آموزی موجب شد چندین زبان را بیاموزد و به زبان انگلیسی و روسی دست به ترجمه بزند. آشنایی و همکاری با احمد شاملو و عضویتش در هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و عضویت در شورای بازنگری در شیوهٔ نگارش و خط فارسی و ارائه شیوهٔ نوینی برای تقطیع وزن‌های عروضی از دیگر فعالیت‌های اوست.
ایرج کابلی عضو هیئت امنای بنیاد هوشنگ گلشیری است.

کتاب های ایرج کابلی

یوگنی انه گین


سوگ نامه


درست نویسی ی خط فارسی


کشف خزرستان