ایوان نیرمن

ایوان نیرمن

ایوان نیرمن یک کارشناس ارشد روابط عمومی در بحران است که کارش شامل بسیاری از بزرگترین مسائل در صحنه جهانی می شود. در طول دو دهه گذشته، او مشاوره مدیریت بحران و ارتباطات استراتژیک را برای شرکت‌های پیشرو، رهبران تجاری برجسته، افراد خصوصی، مقامات دولتی و نامزدهای ریاست جمهوری ارائه کرده است. ایوان به عنوان بنیانگذار و مدیر عامل شرکت معتبر ارتباطات بحران جهانی Red Banyan، به طور گسترده سفر می کند، اما اغلب می تواند در واشنگتن، دی سی، یا در خانه در فلوریدا پیدا شود.

کتاب های ایوان نیرمن

عبور از بحران