فرامرز بهزاد

فرامرز بهزاد

فرامرز بهزاد مترجم و فرهنگ‌نویس پیشکسوت ایرانی است. وی آثاری از برتولت برشت و فرانتس کافکا را از آلمانی به فارسی برگردانده است. «فرهنگ آلمانی-فارسی فرامرز بهزاد» یکی از معتبرترین فرهنگ‌های آلمانی به فارسی است. او همچنین کتاب علمی هشت گناه بزرگ انسان متمدن نوشته کنراد لورنتس را با همکاری محمود بهزاد ترجمه کرد.

کتاب های فرامرز بهزاد

درباره ی تئاتر


شویک در جنگ جهانی دوم


فرهنگ آلمانی-فارسی


گفتگو با کافکا


پزشک دهکده


نامه به پدر