کامیار عابدی

کامیار عابدی

كامیار عابدی متولد اول فروردین 1347 است.‏ وی از سال‌های پایانی دهه 1360 ضمن اشتغال به كار معلمی و همكاری با مطبوعات، به نقد و پژوهش ادبی روی آورده است. عمده توجه وی به شعر فارسی از اواخر دوره قاجار «دوره های بیداری و مشروطه» تا امروز است .

کتاب های کامیار عابدی

در زلال شعر


شاعری از دیار آذرآبادگان


شورشگر بی آشتی


سیمین بهبهانی


محمد مقدم


محسن هشترودی


بیژن جلالی


مقدمه ای بر شعر فارسی


شبان بزرگ امید


از مصاحبت آفتاب


رهنورد گمشده


به یاد میهن