کامیار عابدی

کامیار عابدی

كامیار عابدی متولد اول فروردین 1347 است.‏ وی از سال‌های پایانی دهه 1360 ضمن اشتغال به كار معلمی و همكاری با مطبوعات، به نقد و پژوهش ادبی روی آورده است. عمده توجه وی به شعر فارسی از اواخر دوره قاجار «دوره های بیداری و مشروطه» تا امروز است .

کتاب های کامیار عابدی

دریچه ای به شعر سپید پارسی


مهدی حمیدی شیرازی


محمد مقدم


مروا نبیلی


کتاب مستطاب کلاغ


در ایوان تماشا


شعر جنگ به روایت غیر رسمی


پنجاه سپیدسرا


در زلال شعر


از مصاحبت آفتاب


کامیار شاپور


پرویز داریوش


شاعری از دیار آذرآبادگان


شورشگر بی آشتی


سیمین بهبهانی


بیژن جلالی


محسن هشترودی


ناصر وثوقی


مقدمه ای بر شعر فارسی


شبان بزرگ امید


رهنورد گمشده


به یاد میهن