کامیار عابدی

کامیار عابدی

كامیار عابدی متولد اول فروردین 1347 است.‏ وی از سال‌های پایانی دهه 1360 ضمن اشتغال به كار معلمی و همكاری با مطبوعات، به نقد و پژوهش ادبی روی آورده است. عمده توجه وی به شعر فارسی از اواخر دوره قاجار «دوره های بیداری و مشروطه» تا امروز است .

کتاب های کامیار عابدی

در ایوان تماشا


شعر جنگ به روایت غیر رسمی


دریچه ای به شعر سپید پارسی


در زلال شعر


از مصاحبت آفتاب


مهدی حمیدی شیرازی


پنجاه سپیدسرا


کامیار شاپور


محمد مقدم


پرویز داریوش


شورشگر بی آشتی


سیمین بهبهانی


محسن هشترودی


بیژن جلالی


ناصر وثوقی


مقدمه ای بر شعر فارسی


شبان بزرگ امید


رهنورد گمشده


به یاد میهن