حمزه سردادور

حمزه سردادور

حمزه سردادور یکی از پاورقی نویسان موفق این روزگار بود. او در سال ۱۲۷۵ در شهر تبریز متولد شد. هفتاد و چهار سال زندگی کرد و سرانجام در سال ۱۳۴۹ درگذشت. شاید از بخت‌یاری او بود که به‌عنوان یک پاورقی‌نویس که پنجاه سال در مطبوعات قلم‌زده بود، پیش از آنکه پاورقی و پاورقی‌نویسی به روزگار احتضار خود برسد درگذشت.
حمزه سرداور در مجله اطلاعات هفتگی می‌نوشت، اوج کارش از اواسط دهه بیست تا اواخر دهه چهل بود. او به‌عنوان پاورقی‌نویس این مجله پرمخاطب، از ارکان موفقیت آن در جذب خواننده محسوب می‌شد که رقیب تهران مصور و پاورقی‌نویس پرآوازه و بسیار محبوبش حسینقلی مستعان بود.
از میان معروف‌ترین آثار سردادور می‌توان به داستان‌های علیمردان (۱۳۲۹)، چشمه آب حیات (۱۳۳۲)، کیمیاگران (۱۳۳۶)، زندانی قلعه قهقه (۱۳۳۵)، بانوی سربه دار (۱۳۴۳) ، دختر قهرمان (۱۳۴۶)، انتقام زنان (۱۳۴۷) و... اشاره کرد.

کتاب های حمزه سردادور

افسانه قاجار


در پس پرده


دختر قهرمان


از صید ماهی تا پادشاهی


شاخه نبات


مه لقا


بانوی سربدار


کیمیاگران


افسانه قاجار