راضیه ابراهیمی

راضیه ابراهیمی

کتاب های راضیه ابراهیمی

موبی دیک


زیبای سیاه


هایدی


زنان کوچک


پسر رود


رابین هود


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.