متین کریمی

متین کریمی

کتاب های متین کریمی

ناطور دشت


آخرین نامه معشوق


بیشتر بخوانید

ناتور دشت، صدای بیگانگی با دنیای پیرامون

کتاب ناتور دشت اثر جی. دی. سلینجر، یکی از پرطرفدارترین و جنجال برانگیزترین رمان ها در ادبیات آمریکا است