باژ

انتشارات باژ

کتاب های انتشارات باژ

شمشیر کایگن


شب زمستانی 2


ازل زادگان (۱)


قیام مدرسه افسانه ای : جلد صفر


شهر هلالی ۱ : خاندان خاک و خون


دوران تاریک


پادشاه پریان (3/5)


سال های کملات 3 (بخش اول)


سال های کملات 3 (بخش دوم)


نامزد 2


آب بی پایان،آسمان بی ستاره


زرین پولادتن (جلد 1)


افسون نامه 6


دکتر استرنج : کابوس


افسون نامه 5


آکادمی خون آشام 6


جنگجویان 6


فلش (8)


کنستانتین


مروارید اژدها


خواهران گمشده


لویاتان 3


بتمن: پیش از بتمن


کابوک (جلد2)


لوکی


مجموعه سریر شیشه ای 5 (بخش اول)


قلمرو خار و رز 3/1


بتمن شوالیه تاریکی


پادشاه پریان 2


فرقه اسسین ها 2


دربار درخشان 1


شش کلاغ 1


سندروم ژولیت


آکادمی خون آشام 3


سریر شیشه ای 1 (بخش دوم)


سریر شیشه ای 1 (بخش اول)


پری دریایی


فرار از تیمارستان


انجمن نگهبانان 1 (بخش اول)


قلمرو خار و رز 1 (بخش اول)


زنان توی دیوار


کاج ها


شاهزاده سنگدل


آکادمی خون آشام 1


دونده هزارتو


تیمارستان


دختران سلاخ و پسران هیولا 1


کابوک


کاراوال


آکادمی خون آشام 5


حکومت گرگ ها


خانه پوشالی


آنای خونین


دختر کابوس ها


هیون فال 1


رویازاد آهنین 5


بازیکن شماره 2 آماده


بلگاریاد 3


جامبی ها 3


شوالیه تاریکی 3


جامبی ها (2)


بلگاریاد 2


فرقه اسسین ها (8)


جامبی ها (1)


هیولا شناس 4 : واپسین هبوط


فرقه اسسین ها (7)


فرقه اسسین ها (6)


فرقه اسسین ها (5)


دلیر دشتان 1 : گله ویران


فلش 7


جنگجویان 5


فلش (6)


فلش (4)


فلش (5)


آکادمی استرنج


آتش و خون


بیوه سیاه - ۲


بازگشت


لویاتان 2


بتمن شوالیه تاریکی


ماه خونین


مارش بانوی تاریکی


ژند


ده بر مهیل


سایه روباه - 3


برفک


سال های کملات 2 (بخش دوم)


سال های کملات 2 (بخش اول)


ناشناخته ها 1


ناشناخته ها 2


ناشناخته ها 3


کوارتت نهایی 2


فرار از هودینی


شب زمستانی 1


خانه ای کف دریاچه


رویازاد آهنین 3


رویازاد آهنین 4


پنج سرنوشت شوم


بی ابد - جلد دوم


مجموعه سریر شیشه ای 5 (بخش دوم)


هیولا شناس ۳ - جزیره خون


کوارتت نهایی 1


سرکش


آخرین شهر


وینک پاپی میدنایت


سه گانه ی 100 نفر (جلد اول)


مجموعه شهر تنها 2


تولد دوباره


میراث اوریشا


سوپرمن


برف چون خاکستر 1


پادشاهی شیادها


قلمرو خار و رز 2 (بخش اول)


قلمرو خار و رز 2 (بخش دوم)


رویازاد آهنین 1


رویازاد آهنین 2


بیوه سیاه 1


مجموعه سریر شیشه ای 2 (بخش اول)


شکار شاهزاده دراکولا


سال های کملات 2


انتقام جویان


مرد آهنی


خانه فیوری ها


دو سلطنت شوم


آکادمی خون آشام 2


کت ومن


سریر شیشه ای 3 (بخش اول)


سریر شیشه ای 3 (بخش دوم)


مه آلود


دستور کشتار (دونده ی هزارتو)


فرال ها 1


تعقیب جک قاتل


قلمرو خار و رز 1 (بخش دوم)


جنگ ملکه سرخ 1


احضارگر - جلد 2


احضارگر - جلد 3


دریای بی کران


هیولاشناس 2 - نفرین وندیگو


پسری روی پل


مجموعه شهر تنها 1


جایگزینی


شب گرد


جادوگران 1 (بخش اول)


غرور و تعصب و زامبی ها


نسیان


واندر ومن


سال های کملات 1


چون عاشق نفرت از منی (جلد اول)


هزار توی پن


احضارگر - جلد 1


کاراوال - اسطوره ای


دو ملکه (بخش اول)


دو ملکه (بخش دوم)


گوردخمه


دختران سلاخ و پسران هیولا 2


بی ابد - جلد اول


خواهران گاوالدون (کتاب اول)


هیولا شناس ۱


سریر شوم


مجموعه ی انتخاب - انتخاب


وقت ماجراجویی 4


دربار درخشان _ جلدسوم


بتمن:شوخی مرگبار


مجموعه سریر شیشه ای 7


جواهر نیمه شب


نامزد (جلد اول)


شاه زخم ها


طغیان


طغیان


طغیان


طغیان


فلش (2)


فلش (3)


مجموعه سریر شیشه ای 6 (بخش اول)


مجموعه سریر شیشه ای 6 (بخش دوم)


جنگجویان (جلد 4)


خانه فیوری ها


میراث اوریشا 2


قیام سرخ (کتاب سوم)


دزدان دریایی کارائیب(جلد اول)


بانیکولا 1


جنگجویان 3


انجمن نگهبانان 3 (بخش دوم)


انجمن نگهبانان 3 (بخش اول)


مرد آهنی - احتضار 5


مرد آهنی - احتضار 6


فرقه اسسین ها 14


فرقه اسسین ها 12


فرقه اسسین ها 13


فرقه اسسین ها 11


مرد آهنی - احتضار 4


مرد آهنی - احتضار 3


راز اهرامن (دونده هزارتو 5)


مالازان 1


وقت ماجراجویی 1


وقت ماجراجویی 2


وقت ماجراجویی 3


محفل نهم


ستاره سپیده دم


مجموعه قیام سرخ


قیام سرخ (کتاب دوم)


در سایه ی پرنده های سیاه


سایه روباه (جلد ۲)


شاه جادوگر (بخش اول)


شاه جادوگر (بخش دوم)


در میان ظلمت


سایه روباه


مجموعه سریر شیشه ای 2 (بخش دوم)


مجموعه سریر شیشه ای 4 (بخش اول)


جنگ ملکه سرخ 3


گریشا 2


رژه ی اشباح


کاراوال - پایان


مجموعه شهر تنها 3


زرین پولادتن - بخش اول


زرین پولادتن - بخش دوم


هنرمندان استخوان


گریشا 3


در طبیعت وحشی


گریشا 1


جادوگران 1 (بخش دوم)


خواهران گاوالدون (کتاب دوم)


درمان مرگ


دشت جهنم


سه تاج شوم


مجموعه ی انتخاب - وارث


مجموعه ی انتخاب - تاج


مجموعه ی انتخاب - شاهدخت


مجموعه ی انتخاب - برگزیده


زنان خطرناک 1


آن سوی دیوار باغ 1


آن سوی دیوار باغ 2


آن سوی دیوار باغ 3


آنی بانی 2


موشبان ها 5


موشبان ها 6


موشبان ها 7


چرخ سیاه مجنون


امپایر استیت 2


فرقه اسسین ها 9


فرقه اسسین ها 10


مرد آهنی - احتضار 1


مرد آهنی - احتضار 2


آنی بانی 4


آنی بانی 5


آنی بانی 6


غرب میانه 8


غرب میانه 7


فرقه اسسین ها 1 - آزمون آتش


فرقه اسسین ها 2 - آزمون آتش


فرقه اسسین ها 3 - آزمون آتش


فرقه اسسین ها 4 - آزمون آتش


فرقه اسسین ها 5 - آزمون آتش


فلساید (کتاب دوم)


فرقه ی اسسین ها 3


آتش و یخ


یخ چون آتش


یخ زده چون شب


انجمن نگهبانان 2 (بخش اول)


تانوس


لویاتان


قلمرو خار و رز 3 (بخش دوم)


قلمرو خار و رز 3 (بخش اول)


مجموعه سریر شیشه ای 4 (بخش دوم)


امپایر استیت 1


آکادمی خون آشام 4


ساوی


دگرگونی


دود روشن آتش سرد


مخمصه


انجمن نگهبانان 1 (بخش دوم)


چون عاشق نفرت از منی (جلد دوم)


وسوسه


طلسم مرلین (بخش دوم)


غرب میانه 1


غرب میانه 2


غرب میانه 3


غرب میانه 4


غرب میانه 5


غرب میانه 6


بون 1


بون 2


بون 3


بون 4


بون 5


بون 6


جنگ ستارگان 1


جنگ ستارگان 3


جنگ ستارگان 4


جنگ ستارگان 5


آنی بانی 1


آنی بانی 3


موشبان ها 1


موشبان ها 2


موشبان ها 3


موشبان ها 4


آن سوی دیوار باغ 4


آن سوی دیوار باغ 5


فلش (1)


ناشناخته ها 4


فرقه اسسین ها 2


افسون نامه 2


افسون نامه 3


آنجا که جنگل پایان می یابد


مهار


فرقه اسسین ها 4


آخرین ستاره


هیس هیس ۱


تغییر یافته


آقا عنکبوت بندباز


افسون نامه 1


جنگ ملکه سرخ 2


شورش


طرح اژدها


بلگاریاد


طرح آتش


غرور و تعصب و زامبی ها


فرال ها 2


فرال ها 3


استخوان قاپ


بازیکن شماره 1 آماده


معبد


پسر زرین 1


پسر زرین 2


ستاره سپیده دم 1


فلساید (کتاب اول)


موج پنجم