لگا

انتشارات لگا

کتاب های انتشارات لگا

ادیپ: میل آتشین کودک


بیست تز در باب سیاست


دیده اما نشنیده


بامعنا زیستن


خودآگاهی نزد هگل


با مغزمان چه باید بکنیم؟


چشم جان بین


فهم زندگی


متفکران بزرگ فلسفه ی اخلاق


متفکران بزرگ روان شناسی


دوست اعجوبه من


متفکران بزرگ زیبایی شناسی


پینک فلوید و فلسفه


زن خوراکی


قدرت چیست


کندوکاو فلسفی برای کودکان


فلسفه شادی


فلسفه در خیابان‮


چرخش کینماتیک


در میانه ی غبار


تئاتر و اسلام


درمان ها اگزیستانسیال


آموزه ی حقیقت افلاطون


داستان کودک گمشده


داستان یک نام جدید


زندگی مولف


دکوپاژ


معنای زندگی


آتش و قصه


فلسفه ی آلمانی: یک گفت وگو


فلسفۀ رمان


کمدی عشق


عشق و زباله


سینمای امیر کوستوریتسا


ماجرای پال


گفت و گوهایی با عباس کیارستمی


میزانسن


درخت


عشق


سینه فیلیای نوین


در حال و هوای عشق


مثل یک عاشق


در ستایش عشق


خانه خالی


ادبیات، فیلم، فرهنگ


مونتاژ


کودک فلسفی


متفکران بزرگ فلسفۀ ذهن


علم و هنر باهم ماندن!


ریپ وان وینکل


نمک


یک جرعه خون تازه


یک دایره چرکین شده


فروپاشی خانمان آشر


آن زن دیگر


کارین:یک خاطره


ایتسی بیتسی


کتاب ایستر


زیباشناسی هالیوود


عاشقان مصلوب


شب من در خانه مو


هیروشیما عشق من


پرسونا


غار افلاطون


آنی هال


راشومون


ماگنولیا


کازابلانکا


حرکت اشتباه


کپی برابر اصل


همشهری کین


مکث منگ


ترنس مالیک


پل های مدیسن کانتی


بوسه های دزدکی


پادشاه گل ها