لگا

انتشارات لگا

کتاب های انتشارات لگا

مونتاژ


زندگی مولف


کوئنتین تارانتینو و فلسفه


کودک فلسفی


مکث منگ


عاشقان مصلوب


هیروشیما عشق من


بوسه های دزدکی


شب من در خانه مو


پل های مدیسن کانتی


کازابلانکا


آنی هال


حرکت اشتباه


سال گذشته در مارین باد


کپی برابر اصل


راشومون


ماگنولیا


ترنس مالیک


زیباشناسی هالیوود


داستان یک نام جدید


دوست اعجوبه من


همشهری کین


عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه