لگا

انتشارات لگا

کتاب های انتشارات لگا

یک جرعه خون تازه


مونتاژ


زندگی مولف


کوئنتین تارانتینو و فلسفه


کودک فلسفی


مکث منگ


عاشقان مصلوب


هیروشیما عشق من


بوسه های دزدکی


شب من در خانه مو


پل های مدیسن کانتی


کازابلانکا


آنی هال


حرکت اشتباه


سال گذشته در مارین باد


کپی برابر اصل


راشومون


ماگنولیا


ترنس مالیک


دوست اعجوبه من


زیباشناسی هالیوود


داستان یک نام جدید


همشهری کین


عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه