لگا

انتشارات لگا

کتاب های انتشارات لگا

عاشقان مصلوب


هیروشیما عشق من


بوسه های دزدکی


شب من در خانه مو


پل های مدیسن کانتی


ترنس مالیک


زیباشناسی هالیوود


داستان یک نام جدید


دوست اعجوبه من


عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه