لگا

انتشارات لگا

کتاب های انتشارات لگا

مکث منگ


عاشقان مصلوب


هیروشیما عشق من


بوسه های دزدکی


شب من در خانه مو


پل های مدیسن کانتی


کازابلانکا


آنی هال


حرکت اشتباه


سال گذشته در مارین باد


کپی برابر اصل


راشومون


ماگنولیا


ترنس مالیک


زیباشناسی هالیوود


داستان یک نام جدید


دوست اعجوبه من


همشهری کین


عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه