مجید (به سخن)

انتشارات مجید (به سخن)

کتاب های انتشارات مجید (به سخن)

دوباره والد خودت شو


او (دوره ۳جلدی)


نون والقلم


قمارباز


ماجرای شگفت انگیز توتان خامون


ابله (دو جلدی)


انزجار


نخستین مرد


از عشق با من حرف بزن


آرزوهای بزرگ


نفوس مرده


بینایی


رستاخیز


خوشه های خشم


بل آمی


جاده ای به اسکله ویگان


زمین آدم ها


در کام نهنگ


کمان گیر


شهبانوی پنهان


باغ وحش شیشه ای


دادگسترها


پرواز شبانه


فواید گیاهخواری


سه قطره خون


مرگ شادمانه


موش ها و آدم ها


حکومت نظامی (شهر بندان)


گتسبی بزرگ


خرمگس


دید و بازدید


تنفس در هوای تازه


کیمیاگر


پنج داستان


زنده باد کاتالونیا


همه جا پای پول در میان است


سوءتفاهم


مسخ


سگ ولگرد


صد سال تنهایی


مدیر مدرسه


کوری


شرق بهشت


روزهای برمه


غرب زدگی


بیگانه


دزیره


سقوط


مجموعه آثار ام.سوسا


برادران کارامازوف (2جلدی)


طاعون


خسی در میقات


قلعه حیوانات


حرف هایی که کاش می زدم


1984


او (مرد)


کتاب او (زن) - جلد 1


او (زن) - جلد 2


آخرین فرزندان توکیو


نقش خیال


دفترچه ها


شیطان و دوشیزه پریم


پائولو کوئلیو


یک چاه و دو چاله


پنجاه چیزی که تقصیر من نیست


دو راهی


رهایی


کالیگولا


خاطرات خانه ی مردگان


اشتباهات یک زن 2


اشتباهات یک زن


واژه ها


آری یتا


اصفهان نصف جهان


اشتباهات یک مرد


نفرین زمین


مردمان فرودست


سرگذشت کندوها


مرشد و مارگریتا


گروه محکومین


شیرفروش


دیوار


سه تار


دختر کشیش


تاراس بولبا


ترانه ی فراموشی


ویکتور هوگو ، زندگی و آثارش


بالزاک،زندگی و آثارش


اندوهی فراتر از رویا


سه روز و یک عمر


آیین خاک سپاری


وداع با اسلحه


خلبان جنگ


دست های آلوده


چهل طوطی


مادام بواری


لینکلن در باردو


منشا


شروعی دوباره در پاریس


تکثیر شده


اسب سرخ


پرواز عقاب


موسیقی شب


پیرمرد و دریا


همه ی نام ها


بادبادک باز


پیک جنوب


دژ


پزشک قانونی


در خدمت و خیانت روشنفکران


چرند،پرند


زن زیادی


کرگدن


زنی میان ما


…یا به عزایم خواهی نشست


پانزده سگ


دعای دریا


مجموعه آثار جورج اورول


کتاب مقدس نئون


صورت جلسه


لاک پشت رو لاک پشت


جاناتان مرغ دریایی


عقاید یک دلقک


از رنجی که می بریم


خاطرات خفته


حکایت دو شهر


ساعت گرگ و میش


بازی دروغ


جاسوس


مرد بارانی


شازده کوچولو


دوران سخت


دارا و ندار


سفر به دوزخ


توفان


اولین و آخرین رهایی


سفر به ولایت عزرائیل


فرانتس کافکا


مجموعه صادق هدایت (10 جلدی)


جزیره خارگ


زنده بگور


زند و هومن یسن


وغ وغ ساهاب