مجید (به سخن)

انتشارات مجید (به سخن)

کتاب های انتشارات مجید (به سخن)

کمان گیر


شهبانوی پنهان


مجموعه آثار ام سوسا


دو راهی


رهایی


ترانه ی فراموشی


بالزاک،زندگی و آثارش


شیطان و دوشیزه پریم


اندوهی فراتر از رویا


سه روز و یک عمر


مبارزه با مرگ پیشه ی من است


خلبان جنگ


خرمگس


سقوط


خاطرات خانه ی مردگان


بیگانه


اشتباهات یک زن


طاعون


شرق بهشت


مادام بواری


1984


لینکلن در باردو


دفترچه ها


منشا


اشتباهات یک زن 2


دختری که رهایش کردی


شروعی دوباره در پاریس


نخستین مرد


تکثیر شده


پیرمرد و دریا


از عشق با من حرف بزن


دور از دیار و قلمرو


آرزوهای بزرگ


موسیقی شب


باغ وحش شیشه ای


دادگسترها


حکومت نظامی (شهر بندان)


مرشد و مارگریتا


رستاخیز


همه ی نام ها


خوشه های خشم


شیرفروش


فواید گیاهخواری


دژ


در کام نهنگ


جاده ای به اسکله ویگان


موش ها و آدم ها


پزشک قانونی


در خدمت و خیانت روشنفکران


پرواز شبانه


سگ ولگرد


دیوار


گتسبی بزرگ


زنده باد کاتالونیا


تنفس در هوای تازه


همه جا پای پول در میان است


دید و بازدید


چرند،پرند


قمارباز


صد سال تنهایی


پنج داستان


مدیر مدرسه


روزهای برمه


کرگدن


برادران کارامازوف (2جلدی)


قلعه حیوانات


دختر کشیش


زنی میان ما


…یا به عزایم خواهی نشست


تاراس بولبا


آیین خاک سپاری


پانزده سگ


ابله (دو جلدی)


دعای دریا


مجموعه آثار جورج اورول


کتاب مقدس نئون


صورت جلسه


لاک پشت رو لاک پشت


بل آمی


سه قطره خون


جاناتان مرغ دریایی


مرگ شادمانه


کالیگولا


بینایی


عقاید یک دلقک


غرب زدگی


سوءتفاهم


کوری


به امید دیدار در آن دنیا


خاطرات خفته


حکایت دو شهر


دوئل و چند داستان دیگر


ساعت گرگ و میش


مردمان فرودست


بازی دروغ


جاسوس


سه تار


مرد بارانی


وداع با اسلحه


نفوس مرده


اسب سرخ


بادبادک باز


هزار خورشید تابان


پیک جنوب


شازده کوچولو


تحقیر و توهین شده ها


زمین آدم ها


دست های آلوده


چهل طوطی


دارا و ندار


دوران سخت


دارا و ندار


خسی در میقات


سفر به دوزخ


انزجار


توفان


از رنجی که می بریم


سفر به ولایت عزرائیل


مجموعه صادق هدایت (9جلدی)


گروه محکومین


زنده بگور


مسخ


زند و هومن یسن


وغ وغ ساهاب