مجید (به سخن)

انتشارات مجید (به سخن)

کتاب های انتشارات مجید (به سخن)

شیرفروش


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

مجموعه داستان های جلال آل احمد


۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ تومان

دعای دریا


۱۳,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ تومان

ابله (دو جلدی)


۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب مقدس نئون


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

صورت جلسه


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

موسیقی شب


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

لاک پشت رو لاک پشت


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

اشتباهات یک زن


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

مرگ شادمانه


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

جاناتان مرغ دریایی


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

موش ها و آدم ها


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

کالیگولا


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

مرشد و مارگریتا


۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آثار آلبر کامو


۱۳۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ تومان

زنده باد کاتالونیا


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

عقاید یک دلقک


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

بیگانه


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

طاعون


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

برادران کارامازوف (2جلدی)


۱۳۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ تومان

غرب زدگی


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

کوری


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

دختر کشیش


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

1984


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

آرزوهای بزرگ


۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ تومان

حکایت دو شهر


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

بازی دروغ


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

دوئل و چند داستان دیگر


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

دور از دیار و قلمرو


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

خاطرات خفته


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

پزشک قانونی


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

باغ وحش شیشه ای


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

دادگسترها


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

حکومت نظامی (شهر بندان)


۱۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ تومان

یک چاه و دو چاله


۷,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ تومان

مردمان فرودست


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

رستاخیز


۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ تومان

سقوط


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

گتسبی بزرگ


۱۳,۹۰۰ | ۱۱,۱۲۰ تومان

تنفس در هوای تازه


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

خاطرات خانه ی مردگان


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

روزهای برمه


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

قلعه حیوانات


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

وداع با اسلحه


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

نفوس مرده


۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ تومان

اسب سرخ


۱۳,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ تومان

بادبادک باز


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

خوشه های خشم


۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ تومان

شازده کوچولو


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

پیک جنوب


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

تحقیر و توهین شده ها


۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان

خلبان جنگ


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

زمین آدم ها


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

دست های آلوده


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

همه جا پای پول در میان است


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

شرق بهشت


۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ تومان

سوءتفاهم


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

هزار خورشید تابان


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

همه ی نام ها


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

دژ


۲۷,۵۰۰ | ۲۲,۰۰۰ تومان

جاده ای به اسکله ویگان


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

پرواز شبانه


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

خسی در میقات


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

سفر به دوزخ


۱۳,۹۰۰ | ۱۱,۱۲۰ تومان

توفان


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

انزجار


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

در کام نهنگ


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

دید و بازدید


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

از رنجی که می بریم


۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

مادام بواری


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

چهل طوطی


۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

سفر به ولایت عزرائیل


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

گروه محکومین


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

مسخ


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

سگ ولگرد


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

تکثیر شده


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان