مجید (به سخن)

انتشارات مجید (به سخن)

کتاب های انتشارات مجید (به سخن)

حرف هایی که کاش می زدم


پائولو کوئلیو


نقش خیال


مجموعه آثار ام.سوسا


واژه ها


آری یتا


اصفهان نصف جهان


اشتباهات یک مرد


رها کردن آسان نیست


قمارباز


شیطان و دوشیزه پریم


نخستین مرد


ابله (دو جلدی)


نفرین زمین


کمان گیر


دو راهی


رهایی


سه قطره خون


مردمان فرودست


مرگ شادمانه


دور از دیار و قلمرو


مجموعه آثار آلبر کامو


سرگذشت کندوها


کیمیاگر


کالیگولا


دادگسترها


حکومت نظامی (شهر بندان)


مرشد و مارگریتا


خوشه های خشم


فواید گیاهخواری


گروه محکومین


موش ها و آدم ها


اشتباهات یک زن 2


شیرفروش


سگ ولگرد


دیوار


سه تار


سقوط


سوءتفاهم


بیگانه


دزیره


شرق بهشت


مدیر مدرسه


برادران کارامازوف (2جلدی)


غرب زدگی


اشتباهات یک زن


طاعون


دختر کشیش


تاراس بولبا


قلعه حیوانات


1984


باغ وحش شیشه ای


شهبانوی پنهان


مجموعه آثار ام سوسا


ترانه ی فراموشی


بالزاک،زندگی و آثارش


اندوهی فراتر از رویا


سه روز و یک عمر


آیین خاک سپاری


مبارزه با مرگ پیشه ی من است


وداع با اسلحه


نفوس مرده


خرمگس


خلبان جنگ


دست های آلوده


خاطرات خانه ی مردگان


مسخ


چهل طوطی


مادام بواری


روزهای برمه


لینکلن در باردو


دفترچه ها


منشا


دختری که رهایش کردی


شروعی دوباره در پاریس


تکثیر شده


اسب سرخ


از عشق با من حرف بزن


آرزوهای بزرگ


موسیقی شب


رستاخیز


پیرمرد و دریا


همه ی نام ها


بادبادک باز


در کام نهنگ


دژ


پیک جنوب


پزشک قانونی


در خدمت و خیانت روشنفکران


پرواز شبانه


گتسبی بزرگ


زنده باد کاتالونیا


دید و بازدید


چرند،پرند


پنج داستان


صد سال تنهایی


کرگدن


خسی در میقات


زنی میان ما


…یا به عزایم خواهی نشست


پانزده سگ


دعای دریا


مجموعه آثار جورج اورول


کتاب مقدس نئون


صورت جلسه


لاک پشت رو لاک پشت


بل آمی


جاناتان مرغ دریایی


بینایی


عقاید یک دلقک


کوری


به امید دیدار در آن دنیا


خاطرات خفته


حکایت دو شهر


دوئل و چند داستان دیگر


ساعت گرگ و میش


بازی دروغ


جاسوس


مرد بارانی


شازده کوچولو


تحقیر و توهین شده ها


زمین آدم ها


دوران سخت


دارا و ندار


سفر به دوزخ


توفان


انزجار


سفر به ولایت عزرائیل


مجموعه صادق هدایت (9جلدی)


زنده بگور


زند و هومن یسن


وغ وغ ساهاب