مجید (به سخن)

انتشارات مجید (به سخن)

کتاب های انتشارات مجید (به سخن)

او (مرد)


کتاب او (زن) - جلد 1


او (زن) - جلد 2


او (دوره ۳جلدی)


آخرین فرزندان توکیو


نقش خیال


دفترچه ها


کمان گیر


شهبانوی پنهان


شیطان و دوشیزه پریم


پائولو کوئلیو


پنجاه چیزی که تقصیر من نیست


رهایی


کیمیاگر


کالیگولا


حرف هایی که کاش می زدم


تنفس در هوای تازه


اشتباهات یک زن 2


مسخ


شرق بهشت


بیگانه


اشتباهات یک زن


قلعه حیوانات


1984


واژه ها


آری یتا


مجموعه آثار ام.سوسا


اصفهان نصف جهان


اشتباهات یک مرد


قمارباز


رها کردن آسان نیست


نخستین مرد


ابله (دو جلدی)


نفرین زمین


دو راهی


سه قطره خون


مردمان فرودست


مرگ شادمانه


دور از دیار و قلمرو


مجموعه آثار آلبر کامو


سرگذشت کندوها


باغ وحش شیشه ای


دادگسترها


حکومت نظامی (شهر بندان)


مرشد و مارگریتا


خوشه های خشم


فواید گیاهخواری


گروه محکومین


موش ها و آدم ها


شیرفروش


سگ ولگرد


دیوار


سه تار


سقوط


سوءتفاهم


دزیره


مدیر مدرسه


برادران کارامازوف (2جلدی)


غرب زدگی


طاعون


دختر کشیش


تاراس بولبا


مجموعه آثار ام سوسا


ترانه ی فراموشی


بالزاک،زندگی و آثارش


اندوهی فراتر از رویا


سه روز و یک عمر


آیین خاک سپاری


وداع با اسلحه


نفوس مرده


خرمگس


خلبان جنگ


دست های آلوده


خاطرات خانه ی مردگان


چهل طوطی


مادام بواری


روزهای برمه


لینکلن در باردو


منشا


دختری که رهایش کردی


شروعی دوباره در پاریس


تکثیر شده


اسب سرخ


پرواز عقاب


از عشق با من حرف بزن


آرزوهای بزرگ


موسیقی شب


رستاخیز


پیرمرد و دریا


همه ی نام ها


بادبادک باز


پیک جنوب


جاده ای به اسکله ویگان


دژ


در کام نهنگ


پزشک قانونی


در خدمت و خیانت روشنفکران


پرواز شبانه


گتسبی بزرگ


دید و بازدید


چرند،پرند


پنج داستان


صد سال تنهایی


کرگدن


خسی در میقات


زنی میان ما


…یا به عزایم خواهی نشست


پانزده سگ


دعای دریا


مجموعه آثار جورج اورول


کتاب مقدس نئون


صورت جلسه


لاک پشت رو لاک پشت


بل آمی


جاناتان مرغ دریایی


بینایی


عقاید یک دلقک


کوری


خاطرات خفته


حکایت دو شهر


دوئل و چند داستان دیگر


ساعت گرگ و میش


بازی دروغ


جاسوس


مرد بارانی


شازده کوچولو


تحقیر و توهین شده ها


زمین آدم ها


دوران سخت


دارا و ندار


سفر به دوزخ


توفان


انزجار


اولین و آخرین رهایی


سفر به ولایت عزرائیل


فرانتس کافکا


مجموعه صادق هدایت (9جلدی)


جزیره خارگ


زنده بگور


زند و هومن یسن


وغ وغ ساهاب