صنایع غذایی

صنایع غذایی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های صنایع غذایی

تغذیه ورزشی


فن آوری خشکبار


اصول و روش های خشک کردن، خشک کردن صنعتی میوه ها و سبزی ها ...

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انوع کتاب حقوقی
+ نمایش بیشتر
کمتر