ادبیات کره

ادبیات کره

ادبیات کره را می توان به طور کلی به دو دوره ی کلاسیک و مدرن تقسیم کرد، گرچه همیشه نمی توان برخی آثار هنری کره ای را با اطمینان به دوره ای خاص منسوب کرد. تا پایان قرن نوزدهم میلادی، آثار منظوم و منثور کره ای اغلب به تقلید از آثار کلاسیک چینی نوشته می شدند؛ اما با شروع قرن بیستم، نویسندگان و هنرمندان کره ای، ویژگی ها و موضوعات منحصر به فرد فرهنگی و نژادی خود را به کارهایشان وارد کردند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات کره

The White Book


×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر