ادبیات کره

ادبیات کره

ادبیات کره را می توان به طور کلی به دو دوره ی کلاسیک و مدرن تقسیم کرد، گرچه همیشه نمی توان برخی آثار هنری کره ای را با اطمینان به دوره ای خاص منسوب کرد. تا پایان قرن نوزدهم میلادی، آثار منظوم و منثور کره ای اغلب به تقلید از آثار کلاسیک چینی نوشته می شدند؛ اما با شروع قرن بیستم، نویسندگان و هنرمندان کره ای، ویژگی ها و موضوعات منحصر به فرد فرهنگی و نژادی خود را به کارهایشان وارد کردند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات کره

اعمال انسانی


از کتاب های برگزیده سال به انتخاب Amazon ،The Atlantic ،San Francisco Chronicle ،NPR و Library Journal

سنگفرش هر خیابان از طلاست


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر