ادبیات نیجریه

ادبیات نیجریه

ادبیات نیجریه، به زبان های مختلفی چون انگلیسی، ایگبو، یوروبا و سایر زبان های محلی این کشور نوشته می شود. نویسندگان نیجریه به خوبی توانسته اند تاریخ پرفراز و نشیب این کشور را به جهانیان معرفی می کنند و موفق شده اند تا جوایز معتبری چون نوبل ادبیات و من بوکر را به این کشور آفریقایی بیاورند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات نیجریه

سقوط مردی از آسمان به چه معناست؟


برنده ی جایزه ی کتابخانه عمومی نیویورک سال 2018

همه چیز فرو می پاشد


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

امریکانا


برنده ی جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا سال 2013

چیزی که دور گردنت حلقه می زند


برنده ی جایزه ا هنری سال ۲۰۰۳

نیمه ی یک خورشید طلایی


برنده ی جایزه ی اورنج برای داستان سال 2007

راه گرسنگان


برنده ی جایزه ی من بوکر سال 1991

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر