ادبیات نیجریه

ادبیات نیجریه

ادبیات نیجریه، به زبان های مختلفی چون انگلیسی، ایگبو، یوروبا و سایر زبان های محلی این کشور نوشته می شود. نویسندگان نیجریه به خوبی توانسته اند تاریخ پرفراز و نشیب این کشور را به جهانیان معرفی می کنند و موفق شده اند تا جوایز معتبری چون نوبل ادبیات و من بوکر را به این کشور آفریقایی بیاورند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات نیجریه

سقوط مردی از آسمان به چه معناست؟


برنده ی جایزه ی کتابخانه عمومی نیویورک سال 2018

۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

امریکانا


برنده ی جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا سال 2013

۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

همه چیز فرو می پاشد


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

۸,۸۰۰ تومان

نیمه ی یک خورشید طلایی


برنده ی جایزه ی اورنج برای داستان سال 2007

۱۱,۰۰۰ تومان

راه گرسنگان


برنده ی جایزه ی من بوکر سال 1991

۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر