ادبیات آفریقای جنوبی

ادبیات آفریقای جنوبی

ادبیات بومی آفریقای جنوبی در اواخر قرن نوزدهم جایگاه خود را پیدا کرد و در قرن بیستم به شکوفایی رسید. نویسندگان آفریقای جنوبی، با خلق آثاری ارزشمند، آرزوها، طرز تفکرها و سنت های موجود در این کشور را به جهانیان معرفی کردند. در نیمه ی دوم قرن بیست، تغییر شگرفی در موضوعات مورد علاقه ی نویسندگان آفریقای جنوبی پدیدار شد و مسائل مربوط به آپارتاید و زندگی مدرن جایگاه ویژه ای در آثار ادبی این کشور پیدا کردند.

کتاب های ادبیات آفریقای جنوبی

دشمن


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2003

آوای لطیف اهریمن


اثری از نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آوای لطیف اهریمن
عمیقا هیجان انگیز.
The Boston Globe