ادبیات رومانی

ادبیات رومانی

قدمت ادبیات رومانی به اوایل قرن شانزدهم بازمی گردد. در دهه های اخیر و همزمان با گسترش تفکر ملی گرایی در اروپا، نویسندگان رومانیایی نیز مانند همتایان اروپایی خود در آثارشان بسیار به مسئله ی هویت ملی و فرهنگ مستقل پرداختند. اوژن یونسکو و امیل سیوران در خارج از دانمارک بیش از هر نویسنده ی دیگری بیانگر این هویت ملی مستقل هستند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات رومانی

هنر اسرارآمیز


میرچا الیاده از اسطوره شناسان و دین پژوهان نامدار است.

سرزمین گوجه های سبز


برنده ی جایزه ی ایمپک دوبلین سال 1998

درس و آوازخوان طاس


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

قرار ملاقات


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2009

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

جایزه‏ ای برای هرتا مولر زنی معترض

هرتا مولر سال های سال است که در رومانی زندگی نمی کند، اما هنوز که هنوز است، فشار، تبعید، جبر و زورگویی موضوع بیشتر کتاب ها، شعرها و مقاله های اوست.