داستان نمادین

داستان نمادین

داستان های نمادین، داستان هایی هستند که در آن ها، مفاهیم و کیفیت اخلاقی یا عمل روحی و روشنفکرانه در قالب عمل در می آید. داستانی می تواند نمادین باشد که در آن، مفهوم یا عقیده ای، نماد چیز دیگری قرار گیرد و محتوای آن، خواننده را به چیزی بیشتر از خود داستان راهنمایی کند. داستان های نمادین، گاهی با داستان های سورئالیستی درهم می آمیزند چرا که هر دو از جهانی صحبت می کنند که با احساس ها و رازها و غرایب و رویاها سر و کار دارد و همه چیز، بازتاب، تضاد و دگرگونی خود را در همه جا پیدا می کند.

نمایش فیلتر های جستجو
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

چهار عنصر مهم در داستان های پرطرفدار

هدف اصلی برای اغلب داستان سرایان این است که کاری کنند مخاطبین، داستان آن ها را کامل بخوانند

اعتیاد ما به ادبیات داستانی: چرا انسان به داستان ها نیاز دارد؟

به هر طرف نگاه کنید، با داستان ها روبه رو می شوید. از گذشته های خیلی دور که اجداد ما دور آتش می نشستند و داستان تعریف می کردند تا به امروز که شبکه های تلویزیونی، سریال های محبوبی تولید می کنند

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟