دهه 1760 میلادی

دهه 1760 میلادی

با مرگ پادشاه جورج دوم در دهه ی 1760، دوره ی آگوستن که در سال 1702 آغاز شده بود، پایان پذیرفت و ادبیات در این دهه، وارد دوره ای جدید با ویژگی هایی متفاوت شد.

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر