دهه 1610 میلادی

دهه 1610 میلادی

در این دهه، گالیله برای اولین بار چهار قمر مشتری را مشاهده کرد، پادشاه فرانسه، هنری چهارم به قتل رسید، جنگ های متعددی چون جنگ دانمارک و سوئد و نبرد امپراتوری عثمانی و مجارستان درگرفت و ترجمه ی انگلیسی نیمه ی نخست کتاب دون کیشوت انتشار یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های دهه 1610 میلادی
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر