معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1610 میلادی
دهه 1610 میلادی

دهه 1610 میلادی

در این دهه، گالیله برای اولین بار چهار قمر مشتری را مشاهده کرد، پادشاه فرانسه، هنری چهارم به قتل رسید، جنگ های متعددی چون جنگ دانمارک و سوئد و نبرد امپراتوری عثمانی و مجارستان درگرفت و ترجمه ی انگلیسی نیمه ی نخست کتاب دون کیشوت انتشار یافت.

کتاب های دهه 1610 میلادی

کتاب دن کیشوت


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دن کیشوت
ژرف، قدرتمند و بسیار خنده دار.
Barnes & Noble