شعر کانادایی

شعر کانادایی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های شعر کانادایی

خورشید و گل هایش


برنده جایزه بهترین کتاب شعر گودریدز سال 2017

قصه ی یک سال مزخرف


نامزد جایزه انتخاب خوانندگان جوان مانیتوبا سال 2020

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر