جایزه آکادمی فرانسه

جایزه آکادمی فرانسه

جایزه ی بزرگ رمان آکادمی فرانسه (grand prix de lacadémie francaise)، جایزه ای ادبی است که در سال 1918 بنیان گذاری شده و هرساله توسط آکادمی فرانسه اهدا می شود. این جایزه همانند جایزه ی گنکور، یکی از قدیمی ترین و معتبرترین جوایز ادبی فرانسه به حساب می آید. آکادمی فرانسه هر سال بیش از 60 جایزه ی ادبی اعطا می کند که جایزه ی بزرگ رمان، مهم ترین آن ها به حساب می آید.

کتاب های جایزه آکادمی فرانسه
کتاب برهوت عشق

فرانسوا موریاک برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 1952

کتاب ناگازاکی

برنده ی جایزه ی رمان آکادمی فرانسه سال 2010

کتاب بازگشت به کیلی بگز

برنده ی جایزه ی بزرگ ادبی آکادمی فرانسه سال 2011

معرفی چند اثر
برهوت عشق
زیرکانه و پرپیچ و تاب.
Amazon