ادبیات اروگوئه

ادبیات اروگوئه

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات اروگوئه

لجن صورتی


برنده جایزه ادبی پن 2023 در بخش آثار ترجمه شده.

پشت بام


برندۀ جایزۀ ملی ادبیات اروگوئه

سرزمین خالی از انسان


برنده جایزه سروانتس

آتش بس


برنده جایزه نقره موروسولی برای ادبیات

زندگی در پرانتز


×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های ورزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر