کتاب قوام السلطنه

Ahmad Qavam
کد کتاب : 13671
شابک : 978-9645732071
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 732
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 13 خرداد

معرفی کتاب قوام السلطنه اثر باقر عاقلی

این کتاب شرح زندگانی پر فراز و نشیب (( میرزا احمد خان قوام السلطنه )) ، سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی است .کتاب از سه بخش تشکیل شده است .نویسنده در بخش نخست قوام السلطنه را با این مختصات معرفی میکند1 : قوام السلطنه قبل از مشروطیت ، 2 قوام السلطنه بعد از مشروطیت ، 3 قوام السلطنه فرمانروای کل خراسان و سیستان ، 4 برکناری سید ضیاء الدین و رئیس الوزرائی قوام السلطنه ، 5 رئیس الوزرائی دوم قوام السلطنه .بخش دوم به بررسی حیات سیاسی قوام السلطنه در دوره پهلوی اختصاص دارد که در سه فصل فراهم آمده است1 : قوام السلطنه وارد میدان شد ، 2 نخستوزیری چهارم قوام السلطنه ، 3 پنجمین نخستوزیری قوام السلطنه . دربخش سوم تعلیقات و اسناد آمده است .کتاب با عکسهایی از قوام السلطنه و گروهی از رجال هم عصرش ، به انضمام فهرست اعلام به پایان میرسد .گفتنی است که قوام السلطنه کار خود را در آخرین سالهای سلطنت ناصرالدینشاه در دربار آغاز کرد .وی قبل از مشروطیت دو باررئیس دفتر دو صدراعظم شد و مدتی هم ریاست دفتر مخصوص مظفرالدین شاه راعهده دار بود.او ظرف چهل سال ، بیست و چهار فرمان وزارت دریافت کرد و طی سی و یک سال ، پنج بار جامه صدرات پوشید و ده کابینه معرفی کرد و یازده فرمان نخست وزیری برای او صادر شد .علاوه بر مناصب یاد شده ، سه سال فرمانروای کل خراسان و سیستان بود و مدتی نیز وکیل دارالشورای ملی گردید .

کتاب قوام السلطنه