کتاب زنان ذی نفوذ در خاندان پهلوی

Influential Women in the Pahlavi Family
کد کتاب : 13666
شابک : 978-9647736664
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 378
سال انتشار شمسی : 1387
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 27 مرداد

معرفی کتاب زنان ذی نفوذ در خاندان پهلوی اثر باقر عاقلی

این کتاب شرح حال و بررسی زندگی عده ای از زنان عصر پهلوی، به ویژه چهار زن پر نفوذ دربار است که به نوعی در جریان حوادث سیاسی، عزل و نصب رجال، سقوط کابینه ها، و حضور بیگانگان در کشور نقش داشته اند .در کتاب خصوصیات و جنبه های مهم زندگانی هر یک از این زنان براساس اسناد و مدارک تاریخی ذکر گردیده که عبارت اند از : تاج الملوک (ملکه مادر)، شمس، اشرف و فرح پهلوی .کتاب با مقدمه دکتر باقر عاقلی و پیشگفتار مولف آغاز می شود ;آن گاه مباحث کتاب با این عناوین ادامه می یابد" : کودتای "1299، "تاج الملوک دولتشاهی"، "ملکه مادر تاج الملوک"، "فوزیه عروس دربار"، "ملکه ثریا پهلوی"، "شمس پهلوی"، "اشرف پهلوی"، "فرح پهلوی (دیبا .("کتاب با عکس هایی از زنان نامبرده و سایر رجال و دولتمردان دوران پهلوی همراه است .

کتاب زنان ذی نفوذ در خاندان پهلوی

دسته بندی های کتاب زنان ذی نفوذ در خاندان پهلوی