کتاب علیه تربیت فرزند

The Gardener and the Carpenter
برای فرزندانمان باغبان باشیم یا نجار؟
کد کتاب : 14099
مترجم :
شابک : 978-6008091516
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 384
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2016
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 21
زودترین زمان ارسال : 17 بهمن

باغبان و نجار
The Gardener and the Carpenter
دیدگاه های جدید علم روان شناسی رشد در باب رابطه والدین و فرزندان
کد کتاب : 28531
مترجم : مریم برومندی
شابک : 978-6004901499
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 350
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2016
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 17 بهمن

معرفی کتاب علیه تربیت فرزند اثر آلیسون گوپنیک

در کتاب علیه تربیت فرزندان،آلیسون گوپنیک استاد روان شناسی در دانشگاه کالیفرنیا و برکلی و نویسنده ستون "ذهن و ماده" در وال استریت ژورنال،معنا و مفهوم والدین خوب را زیر سوال می برد.

تربیت صحیح فرزندانمان بخشی از مسولیت ما در جهانی است که در آن زندگی میکنیم.با این حال ، چیزی که ما از آن به عنوان فرزندپروری و تربیت فرزندان یاد می کنیم ، یک اختراع جدید و شگفت آور است.در سی سال گذشته ، مفهوم فرزندپروری و صنعت چند میلیارد دلاری پیرامون آن ، مراقبت از کودکان و تربیت آنها را به کاری حساس ، مدیریت شده و هدف گرا تبدیل کرده است که هدف از آن ایجاد نوع خاصی از کودک و در نتیجه نوع خاصی از بزرگسالان است.

در کتاب علیه تربیت فرزند،آلیسون گوپنیک استدلال می کند که تصویر قرن بیست و یکم والدین و فرزندان کاملا اشتباه است.گوپنیک با مطالعه نحوه تکامل انسان و تحقیقات علمی بسیار مهم خود در مورد نحوه یادگیری کودکان ، نشان می دهد که اگرچه مراقبت از کودکان و تربیت آنها بسیار مهم است ، اما شکل دادن به آنها برای تبدیل کردن کودکان به آنچه مد نظر والدین است حائز اهمیت نمیباشد.کودکان برای کثیف کاری و انجام رفتار غیرقابل پیش بینی ، بازیگوشی و تخیل ساخته شده اند.اما این رفتار ها ممکن است برای والدین چالش محسوب شود در حالیکه تنها یک تفاوت ساده است.

عناوین کتاب در زیر آمده است:

سپاسگزاری / مقدمه:پارادکس ها والدین / از والدگری تا والدبودن / پارادکسها / پارادکسهای عشق / پارادکسهای یادگیری / منحصربه فردبودن کودکی / باغ کودک / بر ضد والدگری(1) / در ستایش شلختگی / ایدههایی که به جای مامیمیرند / کاوش در برابر بهره برداری / والدین حمایتگر / تکامل کودکی(2) / دو تصویر / فراسوی روایتهای توجیه نشده / پارادکس نابالغی / یادگیری، فرهنگ و حلقه های بازخورد / تغییرپذیری:ناشناخته های ناشناخته / بازگشت به والدگری / تکامل عشق(3) / جفت شدن:پیچیده است / انواع عشق

کتاب علیه تربیت فرزند

آلیسون گوپنیک
آلیسون گوپنیک (انگلیسی: Alison Gopnik؛ زادهٔ june ۱۶, ۱۹۵۵ ) دانشمند در زمینه روان‌شناسی رشد اهل ایالات متحده آمریکا است. وی استاد روان‌شناسی و استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است.
قسمت هایی از کتاب علیه تربیت فرزند (لذت متن)
وظیفۀ ما به عنوان والدین و به عنوان جامعه این نیست که ذهن فرزندانمان را شکل دهیم؛ بلکه وظیفه مان این است که به این ذهن ها اجازه دهیم تا تمام احتمالات موجود در دنیا را کاوش کنند. کار ما تولید نوعی خاص از کودک نیست؛ بلکه فراهم کردن محیطی حفاظت شده و پر از عشق، امنیت و ثبات است که در آن بچه های مختلف و غیرقابل پیش بینی شکوفا شوند.

حدود شصت هزار کتاب در بخش تربیت فرزند در سایت آمازون وجود دارد که اکثر آن ها واژۀ «چگونه» را در عنوان خود دارند . بسیاری از حیوانات ذهن هایی دارند که به دقت با محیطی خاص سازگار می شود. ذهن ما می تواند تغییراتی غیر قابل پیش بینی داشته باشد تا با محیط های غیرقابل پیش بینی سازگار شود؛ اما این راهبردْ ایرادی هم دارد: نمی توان به طور هم زمان هم دربارۀ محیطی جدید آموخت و هم این آموخته ها را عملی ساخت. قطعا دوست ندارید هنگامی که ماموتی دارد به شما حمله می کند، به این فکر فرو روید که با آن چه کار کنید.

کارکردن برای به دست آوردن نتیجه ای خاص، الگویی خوب برای بسیاری از تعهدات اساسی انسان است؛ مثلا الگویی خوب برای نجاران یا نویسندگان یا مدیران است. اینکه نجار یا نویسنده یا مدیرعامل خوبی باشید، از روی کیفیت صندلی ها، کتاب ها یا محصولات نهایی تان مشخص می شود. درمورد «تربیت فرزند»، والدین مثل نجار هستند؛ اما هدفْ ساختن نوعی خاص از محصول، مثلا صندلی نیست؛ بلکه نوع خاصی از فرد است.

چـرا پـدر و مـادر باشـیم؟ مراقبـت از فرزنـدان کاری پرزحمـت و توانفرساسـت و با اینحـال بیشـتر مـا آن را ارضاکننـده مییابیـم. چـرا؟ چـه چیـزی باعـث میشـود پـدر و مـادر بـودن بـه زحمتـش بیـرزد؟ یـک پاسـخ رایـج، به خصـوص بـرای پدران و مادران طبقۀ متوسـط امـروزی، این اسـت کـه شـما پـدر و یـا مـادر هسـتید، پـس میتوانیـد کاری بـه اسـم «والدگـری»۱ را انجـام دهیـد. «والدبـودن» فعلـی هدفمنـد اسـت و نوعـی شـغل را توصیـف میکنـد. هـدف ایـن اسـت کـه فرزنـد شـما به نحـوی تبدیـل بـه بزرگسـالی بهتـر یـا شـادتر و یـا موفقتـر شـود، بهتـر از آنچـه در غیـر ایـن صـورت میبـود، یـا (اگرچـه مـا ایـن را به آرامـی میگوییـم) بهتـر از بچه هـای همسـایه. نـوع درسـت والدگـر ْی نـوع درسـت فرزنـد را بـه ارمغـان مـیآورد، کـه به نوبـۀ خـود روزی نـوع درسـت بزرگسـال خواهـد شـد.