کتاب زبان شعر امروز

Zaban-e She'er-e Emrooz
(3 جلدی)
کد کتاب : 17948
شابک : ‫‭978-6003764132
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 2702
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 3 اردیبهشت
تعداد جلد : 3

معرفی کتاب زبان شعر امروز اثر لیلا کردبچه

این پژوهش به بررسی عوامل برجسته‌ساز زبانی در دو گروه "قاعده‌افزایی" و "قاعده‌کاهی" در زبان شعر معاصر و تطبیق آنها با نمونه‌های موجود در ادبیات قدیم می‌پردازد. در این مطالعه، محتوای کتاب براساس دو دسته اصلی، یعنی "قاعده‌افزایی‌ها" و "قاعده‌کاهی‌ها"، به پنج بخش مختلف تقسیم‌بندی شده است.

بخش اول کتاب، به بررسی "قاعده‌کاهی واژگانی" با عنوان "دنیای واژه‌ها" اختصاص دارد. در این بخش، به بررسی ابعاد مختلف کاهش واژگان در شعر معاصر و مقایسه‌اش با ادبیات قدیم می‌پردازیم.

بخش دوم کتاب، به موضوع "قاعده‌افزایی" با عنوان "موسیقی شعر امروز" اختصاص دارد. در این بخش، برجسته‌سازی‌های زبانی مرتبط با قاعده‌افزایی در شعر معاصر بررسی می‌شود.

بخش سوم کتاب، به موضوع "قاعده‌کاهی نحوی" با عنوان "ساختار نحوی زبان شعر امروز" اختصاص دارد. در این بخش، به بررسی انواع کاهش‌های نحوی در شعر معاصر می‌پردازیم.

بخش چهارم کتاب، به موضوع "قاعده‌کاهی نوشتاری" با عنوان "نمایش شعر" اختصاص دارد. در این بخش، برجسته‌سازی‌های زبانی مرتبط با کاهش‌های نوشتاری در شعر معاصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش پنجم کتاب، به موضوع "قاعده‌کاهی معنایی" با عنوان "صورخیال شعر امروز" اختصاص دارد. در این بخش، به تحلیل و مقایسه فراروی‌های برجسته‌سازی زبانی در شعر معاصر و ادبیات قدیم پرداخته می‌شود.

در این پژوهش، قاعده‌کاهی به عنوان مبحث مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است؛ زیرا هر بخش به بررسی زیرمجموعه‌های مختلف آن در دو ساحت ادبیات قدیم و شعر معاصر پرداخته و نمونه‌هایی از برجسته‌سازی زبانی مورد بحث در این دو دوره مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. همچنین، هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و مقایسه زبان شعر معاصر با دستاوردهای ادبی قدیم است و به بررسی تاثیر گونه‌های مختلف برجسته‌سازی زبانی در ادبیات قدیم و شعر معاصر می‌پردازد.

کتاب زبان شعر امروز

لیلا کردبچه
لیلا کردبچه (متولد ۱۳۵۹ در تهران)، شاعر ایرانی و پژوهشگر ادبیات است. او دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی دوره دکتری در رشته «ادبیات معاصر» در دانشگاه اصفهان است. کردبچه علاوه بر شعر، دستی در نقد و تحلیل تاریخ ادبیات نیز دارد.
دسته بندی های کتاب زبان شعر امروز
قسمت هایی از کتاب زبان شعر امروز (لذت متن)
در شعر معاصر مسألۀ زبان و تغییرات و دگرگونی های آن از اهمیّتی بسیار برخوردار است؛ چراکه شعر فارسی در صد سال اخیر نه تنها در حوزۀ محتوا و رویکردهای مضمونی دستخوش دگرگونی شده، بلکه در زمینۀ زبان نیز گونه های برجسته سازی بسیاری را پذیرفته است. این برجسته سازی های زبانی در شعر معاصر اغلب با جانبداری افراطی منتقدان و پژوهشگران نوآوری قلمداد شده اند، به گونه ای که برخی شعر امروز و زبان شعر امروز را نتیجۀ گسستی ناگهانی و عظیم از ادبیات قدیم می دانند، حال آنکه شعر و ادبیات معاصر نیز اگرچه ممکن است دربرابر درخت پرشاخ وبرگ ادبیات کهنسال، نهالی نورس یا نارس به نظر برسد، امّا همین نهال جوان نیز ریشه در خاک زبان فارسی دارد و این طبیعی است که هر هنرمندی برای خلق اثر هنری، هربار خود را از صفر نیاغازد و الفبا، دستور زبان، فرهنگ لغات، معانی و بیان، بدیع و عروض و قافیه ای ویژۀ خویش نیافریند، بلکه از گنجینه ای که در اختیار دارد استفاده کند. .