کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی

An Introduction to Mythology
کد کتاب : 18885
شابک : 978-9643726614
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 676
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 7 بهمن

معرفی کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی اثر بهمن نامورمطلق

دکتر بهمن نامور مطلق در کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی ، نظریه ها و روش های شکل گرفته در اسطوره شناسی ادبی – هنری را از آغاز تا امروز معرفی کرده است. او بیشتر روی نظریه ها و روش هایی در روابط بینارشته ای اسطوره و ادبیات – هنر متمرکز شده است. در این اثر از طرح نظرات چند تن از مهم ترین اسطوره شناسان و محققان اسطوره ای در حوزه ادبیات و هنر استفاده شده که عبارتند از: نظریه تمثیلی کروزر، تطبیقی ﻓیﻠﻮﻟﻮژیک ﺗﻮﺳﻂ ماکس مولر، ﺗﻄﺒیﻘی کﻨﺸﮕﺮایﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژرژ دومزیل، ﺗک اﺳﻄﻮره توسط جوزف کمبل، گونه شناسانه توسط نورتروپ فرای، اسطوره سنجی توسط ژیلبر دوران و پیر برونل، اسطوره کاوی توسط دونی و دو روژمون، ژیلبر دوران و هربر فیشر و بوطیقای اسطوره ای توسط پیر برونل و ومینیک ژلی.

کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی

بهمن نامورمطلق
بهمن نامور مطلق (متولد ۱۳۴۱) نشانه‌شناس ایرانی و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهیدبهشتی‌ست. او پس از سپری شدن کارشناسی مترجمی زبان فرانسه برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت کرد. کارشناسی ارشد خود را در رشته زبانشناسی و رایانه از دانشگاه بلزپاسکال در کلرمون-فران گرفت. سپس دکتری خود را در رشته ادبیات تطبیقی و در همان دانشگاه ادامه داد. او از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸ دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر بود. وی هم اکنون معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران است.
دسته بندی های کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی