کتاب ایران و مدرنیته

Iran and Modernity
گ‍ف‍ت و گ‍وه‍ای رام‍ی‍ن ج‍ه‍ان‍ب‍گ‍ل‍و (گ‍ف‍ت و گ‍وه‍ای‍ی ب‍ا پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران ای‍ران‍ی و خ‍ارج‍ی در زم‍ی‍ن‍ه روی‍اروی‍ی ای‍ران ب‍ا دس‍ت‍اورده‍ای ج‍ه‍ان م‍درن )
کد کتاب : 26575
مترجم : حسین سامعی
شابک : 978-9643412203
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 340
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب ایران و مدرنیته اثر مجموعه ی نویسندگان

کتاب حاضر نتیجه ی تحقیقی است که به شکل گفت وگو با شانزده کارشناس و متخصص ایرانی و فرانسوی در زمینه ی تاریخ، فرهنگ و هنر ایران امروز صورت گرفته است، و هدف از آن یافتن پاسخ هایی است در مورد «رویارویی ایران با دستاوردهای جهان مدرن». این رویارویی و برخورد همواره به دو صورت قهرآمیز و تراژیک، و تقلیدی و کمیک وقوع یافته است. به هر صورت، امروزه نتیجه ی این قهر یا تقلید را در جامعه ی ایران می توان یافت. به عبارت دیگر، مسائلی که ایران امروز با آن ها درگیر است، نتیجه ی صد و پنجاه سال تاریخ اخیر این مرز وبوم است که در نزاعی پیوسته میان سنت و مدرنیته شکل گرفته. اما جالب این جاست که بر خلاف تاریخ غرب، نتیجه ی این نزاع تاکنون در ایران به شکل قطعی اعلام نشده. به همین دلیل انسان ایرانی امروز ماحصل ارزش ها و جهان بینی تمدن ایرانی است، نه کاملا سنتی و نه مطلقا مدرن؛ با نگاهی از یک سو به جهان مدرن و از سوی دیگر به دنیای سنت. کتاب حاضر کوششی است برای طرح پرسش هایی در مورد وضعیت انسان ایرانی. در این جا نه به دنبال یافتن پاسخی قطعی برای مسئله هستیم و نه در پی یافتن مرهمی برای دردهای تاریخی و فرهنگی جامعه ی ایران. زیرا که این، پاسخ نه؛ پرسشی است روشنگر. سرنوشت تاریخ ما در گرو این گونه پرسش هاست.

کتاب ایران و مدرنیته