کتاب نقد دیالکتیک دستگاه مند

Dialectical Materialism
(همراه با آثاری از: هانس گئورگ بکهاوس، هلموت رایشلت، ولفگانگ فریتزهاوگ)
کد کتاب : 28967
شابک : 978-6002297723
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 227
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---
دسته بندی های کتاب نقد دیالکتیک دستگاه مند
قسمت هایی از کتاب نقد دیالکتیک دستگاه مند (لذت متن)
ما می توانیم روش مارکس در کاپیتال را" روش مارکس" بنامیم و از آن تصوری روشن و مستدل داشته باشیم. ما می توانیم روش مارکس را روشی "دیالکتیکی" بنامیم با ازآن تحت عنوان "دیالکتیک مارکس" یاد کنیم و با این وجه تشخص، آن را از رویکردهای قیاسی، تحلیلی و استعلایی متمایز کنیم. ما می توانیم با مشخص تر کردن این "دیالکتیک" با صفاتی مانند "انتقادی" و "انقلابی" روش مارکس را از بند های ایدئالیسم مطلق هگلی و ملزومات آن برهانیم و با این کار تعین تاریخی اش را، تاریخیتش را، و استوار بودنش را بر ماتریالیسم پراتیکی برجسته سازیم ...