کتاب مولفه های قدرت در جمهوری اسلامی ایران

Components of power in the Islamic Republic of Iran
کد کتاب : 32666
شابک : 978-6007320303
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 326
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 19 آذر

معرفی کتاب مولفه های قدرت در جمهوری اسلامی ایران اثر منوچهر محمدی

در ادبیات سیاسی "قدرت" مفهومی بسیط دارد و توانایی انجام دادن کار و اعمال اراده بر افراد دیگر جهت بروز رفتار مطلوب معنا شده است و تقریبا تمام نظریه پردازان قدرت، اعمال سلطه را کلید واژه اساسی قدرت معرفی کرده اند. هر چند در میان این تعاریف، واژه "توانستن" بین اندیشمندان غربی با اسلامی مشترک است، اما نباید از نظر دور داشت که در کنار واژه "توانستن"، یک واژه کلیدی دیگری وجود دارد که آن "خواستن" است. به تعبیر دیگر، بزرگانی همچون حضرت امام خمینی(ره) همواره در کنار واژه "توانستن"، از کلید واژه مهمی بنام "خواستن" نیز استفاده می کردند. بنابراین، آنچه در مفهوم دینی قدرت باید به آن توجه داشت این است که قدرتی مشروع و قابل قبول است که در کنار توانایی اعمال آن، بر مبنای خواسته مردم باشد.به همین جهت است که مفاهیمی مانند قدرت، قدرت ملی، امنیت ملی و مانند آنها، مفاهیمی بزرگ و پیچیده هستند و درک این مفاهیم از طریق تحلیل اوصاف و ابعاد آن مفیدتر از تعریف سطحی و ساده آنها خواهد بود. لذا برخی برای ادراک این مفهوم، آن را در سه سطح دسته بندی کرده اند: 1- منابع یا قابلیت ها که در واقع قدرت بالقوه محسوب می شوند 2- قدرتی که درتحول فرایندهای ملی حاصل می شود 3- قدرت با نگاه نتیجه یا چیزی که یک دولت یا نظام سیاسی را در شرایط خاص حاکم می کند.کتاب حاضر تلاش داشته در کنار مفهوم شناسی قدرت در اندیشه های غربی، نقد قدرت در غرب را به تصویر کشیده و با بیان منشاء قدرت در اسلامو تقسیم بندی قدرت به سخت، نرم و هوشمند، مولفه های قدرت معنوی و مادی را با ذکر مصادیق روشن سازد. امروزه مفهوم قدرت از شکل سنتی خود خارج شده و تنها قدرت را با نگرش سنتی نمی سنجند، بلکه با نگاه به عناصر قدرت بویژه قدرت ملی یک واحد سیاسی سعی می کنند مولفه های جدید شکل دهنده قدرت را شناسی و در تقسیم بندی و اولویت بندی قدرت یک کشور مورد سنجش قرار دهند. چیزی که نگارنده این کتاب تلاش کرده با همت خویش و فاصله گرفتن از رویکرد سنتی قدرت ملی و ورود به حوزه های قدرت ساز در جمهوری اسلامی همچون شاخصه های ولایت مداری مردم ایران، ایمان و باور به اسلام ناب محمدی(ص)، وحدت و انسجام ملی، داشتن روحیه انقلابی گری و دهها شاخصه شکل دهنده قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تصویر جدیدی از قدرت که تاکنون ضامن پیروزی جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی است را به نمایش بگذارد.

کتاب مولفه های قدرت در جمهوری اسلامی ایران

منوچهر محمدی
منوچهر محمدی متولد سال 1318 در کرمان است. وی اکنون عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مشاور وزیر امور خارجه است. "تحلیلی بر انقلاب اسلامی"، "انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه و روسیه"، "انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها"، "ضربه پذیری منافع امنیتی ایالات متحده آمریکا"، "انقلاب اسلامی و نظام جهانی"، "انقلاب اسلامی در میان انقلاب های بزرگ جهان"، "بیداری جهان اسلام"، "رابطه امام خمینی(ره) و مردم در انقلاب اسلامی"، "تحلیلی بر کودتای 28 مرداد 1332"، "مصدق در گذر تاری...
دسته بندی های کتاب مولفه های قدرت در جمهوری اسلامی ایران