کتاب نقد تکوینی در هنر و ادبیات

Criticism
کد کتاب : 35757
شابک : 978-6001210938
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 174
سال انتشار شمسی : 1391
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 9 مرداد

معرفی کتاب نقد تکوینی در هنر و ادبیات اثر الله شکر اسداللهی تجرق

نقد تکوینی، سرچشمه ها و فرایند زایش و تکوین یک اثر را مطالعه و بررسی میکند. به همین دلیل آن را «جنینشناسی» نیز نامیده اند از این رو، مطالعة تکوینی یک اثر، مطالعة آن اثر از آغاز پیدایش و تولد است و منتقد تکوینی میکوشد انواع متنهایی را که به نوعی به متن نهایی و آفرینش آن مربوط میشود، برای مطالعه گردآوری کند. این نقد، که متن در حال خلق و شکلگیری را مطالعه کرده و وارسی میکند، هم از قلمرو موضوعی وسیعی برخوردار است و آثار ادبی، هنری، فلسفی و علمی را شامل میشود و هم از جدیدترین دستاوردها و ابزارهای علمی و مدرن استفاده مینماید. بخش نخست کتاب دربردارندة اطلاعات کلی دربارة نقد تکوینی، اهداف آن، موضوعشناسی و پیکرة مطالعاتی، و روششناسی در نقد تکوینی است. در بخش دوم، تاریخچة نقد تکوینی و کاربرد آن در ادبیات بررسی میشود. نقد تکوینی در هنر، موضوع بخش سوم است. بخش پایانی نیز شامل نقد تکوینی و دیگر نقدهاست.

کتاب نقد تکوینی در هنر و ادبیات

دسته بندی های کتاب نقد تکوینی در هنر و ادبیات