کتاب نظریه سازمان

Organization Theory
مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن
کد کتاب : 38786
مترجم :
شابک : 978-9647725934
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 632
سال انتشار شمسی : 1389
سال انتشار میلادی : 1997
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب نظریه سازمان اثر مری جو هچ

در کتاب حاضر از سه نگاه «مدرنیست»، «نمادین تفسیری» و «پست مدرن»، به سازمان و پدیده های سازمانی پرداخته میشود. «نگاه مدرنیست»، سازمان را به عنوان یک وجود عینی مستقل میداند و رویکرد اثباتگرا برای تولید دانش در پیش میگیرد. «نگاه نمادین تفسیری»، سازمان را به عنوان محفلی میداند که به وسیلة روابط انسانی، پایدار میماند و چگونگی خلق معانی فهمپذیر کردن واقعیات را برای کسانی که در حفظ آنها مشارکت دارند، موشکافی میکند. «پست مدرنیسم»، نوعی «شکاکیت سالم»، به هر گونه «نظریة غالب»، ایجاد میکند و به شما و دیگران مجوز میدهد تا هر چیزی را به صورت کاملا متفاوت بیازمایید. نگارنده معتقد است که بهترین نظریه ها، نظریه هایی هستند که شما آنها را با تجربة خود، نسبت به سازمان، همسو یافته اید یا ابداع کرده اید.

کتاب نظریه سازمان

مری جو هچ
مری جو هچ (Mary Jo Hatch) استاد تحقیق در امور بانکی و بازرگانی برجسته، دانشمندان برجسته C. Coleman McGehee ، در مدرسه تجارت McIntire ، دانشگاه ویرجینیا است.