کتاب روان شناسی رشد نوجوان

Adolescent Developmental Psychology
(دیدگاهی تحولی)
کد کتاب : 50095
شابک : 978-9644054365
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 480
سال انتشار شمسی : 1384
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 8 آبان

معرفی کتاب روان شناسی رشد نوجوان اثر مهرناز شهرآرای

"هدف این کتاب ارائه ی دیدگاهی تحولی در روان شناسی نوجوان است. کتاب در سیزده فصل به چهار مقوله ی "مبانی نظری و خصوصیات جسمانی و روانی نوجوان"، "تاثیر عوامل اجتماعی کننده بر رشد نوجوان"، "مشکلات رفتاری و عاطفی" و "رشد شغلی نوجوان" می پردازد. فصل های اول تا هشتم کتاب معطوف به مقوله ی نخست است. در فصل اول مبانی نظری رشد نوجوان از چشم اندازهای گوناگون بحث شده است فصل دوم به تاثیر عواملی چون گروه هم سالان، وضعیت اجتماعی اقتصادی، تفاوت های جنسینی و قومی بر رشد نوجوان می پردازد. در فصل سوم ابعاد مختلف رشد جسمانی و اثرات روانی آن ها در فصل چهارم ویژگی های عمده ی رشد شناختی مطرح شده اند. فصل پنجم به ویژگی های شناختی و استدلال اجتماعی می پردازد. در فصل ششم خود پنداره عزت نفس و رشد هویت بررسی شده اند. در فصل هفتم نظریه های رشد اخلاقی به استدلال و رفتارهای اخلاقی برنامه های تربیتی برای رشد اخلاقی بحث و بررسی شده است. فصل های هشتم، نهم، دهم به مقوله ی دوم یعنی تاثیر عوامل اجتماعی کننده بر رشد نوجوان مربوط می شود و به ترتیب اثرات خانواده، گروه هم سالان و مدرسه را مورد بررسی قرار می دهد. فصل های یازدهم و دوازدهم با دیدگاهی تحولی و آسیب شناسانه به مقوله ی سوم یعنی رفتارهای مشکل آفرین و مشکلات روان شناختی و معمول دوره ی نوجوانی از جمله افسردگی، اختلالات خوردن، مصرف سوء الکل، مواد مخدر و خودکشی و شیوه های کنار آمدن با فشارهای روانی و راه کارهای پیش گیری و درمان معطوف است. در نهایت در فصل سیزدهم رشد شغلی با تاکید بر شیوه های تصمیم گیری شغلی و مشکلات آن و برنامه های شغلی بحث شده است.

کتاب روان شناسی رشد نوجوان

مهرناز شهرآرای
مهرناز شهرآرای متولد سال 1324، دارایيسانس روان شناسي، دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس 1351، فوق ليسانس روان شناسي (با گرايش باليني)، دانشگاه ايالتي کاليفرنيا در لس آنجلس 1352، دکتري آموزش و پرورش (با گرايش روان شناسي رشد)، دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس 1356 عنوان رساله دکتري: تعامل مادر و فرزند به عنوان تابعي از فرهنگ پذيري می باشد.