کتاب حکومت الکترونیک

E-Government
کد کتاب : 67263
شابک : 978-9640369883
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 370
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب حکومت الکترونیک اثر علی پیران نژاد

کﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ پایه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﮕﺎرﻧﺪه، در ﻃی ﺣﺪود یک دهه ﺑـﺎ ﺗﻤﺮکـﺰ ﺑـﺮ حوزه ﺣکﻮﻣﺖ اﻟکﺘﺮوﻧیک و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺗﺪریﺲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ کﺎرﺷﻨﺎسی و کﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷـﺪ رﺷـته مدیریت دولتی تهیه شده است. این کتاب شامل سرفصل‌های زیر است: فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه اطلاعاتی آمادگی الکترونیکی مدیریت دولتی در جامعه الکترونیکی حکومت الکترونیک فرصت‌ها و چالش‌های حکومت الکترونیک مدل‌های بلوغ حکومت الکترونیک مردم‌سالاری الکترونیکی حکومت الکترونیک در مقیاس جهانی.

کتاب حکومت الکترونیک

علی پیران نژاد
علی پیران نژاد متولد سال 1362، دانشیاردانشکده مدیریتمدیریت دولتی، عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت، و معاون گروه آموزشی مدیریت دولتی است.
دسته بندی های کتاب حکومت الکترونیک