کتاب کیفیت زندگی شهری

Quality of urban life
تعاریف، شاخص ها، سازه ها ارزیابی تطبیقی و راهبردها
کد کتاب : 7117
شابک : 978-6007683316
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 167
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 14 فروردین

معرفی کتاب کیفیت زندگی شهری اثر مجتبی یزدانی

کیفیت زندگس شهری، در حالی که مفهومی چند بعدی و بینا رشته ای است،ب ه طورهمزمان دارای ابعاد عینی و ذهنی نیز هست؛ از این رو، برنامه ریزان و سیاست گذران شهری باید در عین اینکه به شاخص های کالبدی و کمی کیفیت زندگی توجه کنند، به رضایت مندی، آرزوها و هنیت شهروندان نسبت به آن شاخص های کمی نیز توجه داشته باشند. کیفیت زندگی و شاخص های گسترده کمی و کیفی آن، در امتداد دیگر مولفه هایی چون محله گرایی، سلامت شهری، بهبود سکونت گاه های شهری، بهبود مبلمان شهری، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، توسعه انسانی و...، همگی با یکدیگر هم افزایی دارند. این کتاب می کوشد با نشان دادن شاخص های مختلف کمی و کیفی کیفیت زندگی، و بررسی آسیب شناختی وضعیت ایران از این منظر، و ارائه سیاست گذاری های لازم در راستای آن به روشن شدن نظری و راهکارهای عملی بهبود این مولفه در برنامه ریزی شهری یاری رساند. هدف این کتاب، پرداختن به کیفیت زندگی به عنوان طرحی پژوهی برای سنجش کیفیت زندگی از زوایای مختلف، بررسی شاخص های آن (به طور کلی) و ارائه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های شهری معطوف به آن است.

کتاب کیفیت زندگی شهری

مجتبی یزدانی
مجتبی یزدانی 24 سال پیش فعالیت مستمر خود را در عرضه مدیریت شهری آغاز کرد. در این سالها وی بیش ار 17 سال عهده دار سمت «شهردار» در مناطق مختلف تهران و شهرهای ایران بوده است. در این میان، نمیتوان سوابق مدیریتی وی در عرصه ورزش را نادیده گرفت وی از سال 1376 تاکنون در کسوت یک فعال ورزشی به عنوان «عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزشهای ناشنوایان»، «عضو هیئت رئیسه فدراسیون وشو»، «عضو هیئت رئیسه کنگ فو پرتوآ کشور»، «رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان کرمانشاه&ra...
دسته بندی های کتاب کیفیت زندگی شهری