کتاب مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

Research writing skill in social sciences
کد کتاب : 76151
شابک : 978-9648023336
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 388
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی اثر ایرج ساعی ارسی

در جلد چهارم از مجموعة چندجلدی «روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی» هدف بر آن است تا پس از پایان آموزه‌های این کتاب مخاطبان با اصول نگارش پیشنهادة پژوهشی کمی و کیفی؛ چگونگی واکاوی ادبیات پژوهش؛ نحوة یادداشت‌برداری برای پژوهش؛ شیوه‌های استناد در پژوهش؛ اصول پژوهش‌نامه‌نویسی؛ چگونگی نگارش یک مقالة علمی و مهارت‌های ارائة پژوهش‌نامه آشنا شوند و بتوانند آنها را به کار برند.

کتاب مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

دسته بندی های کتاب مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی