نویسندگی

نویسندگی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های نویسندگی

جنبه های رمان


«ادوارد مورگان فورستر» از نویسندگان برجسته در ادبیات انگلیس

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نشریات
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های ورزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزش زبان
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

نویسندگان پیشگام در قالب «فلش فیکشن»

«فلش فیکشن» به خاطر قدرت منحصربه‌فرد خود در انتقال حقایق ژرف و عواطف انسانیِ جهانی در تنها چند جمله یا پاراگراف کوتاه، قالبی جذاب و بااهمیت برای برخی از برجسته‌ترین نویسندگان جهان بوده است.

فن روایی «فلَش‌بَک» در ادبیات

یک صحنه‌ی «فلش‌بک»، چه خاطره‌ای واضح باشد و چه رویایی آشفته، دریچه‌ای رو به اتفاقاتی در گذشته است که اطلاعاتی مهم و تأثیرگذار را در مورد داستان آشکار می کند.

گونه‌های مختلف «شخصیت شرور» در داستان‌ها

در این مطلب به شکل خلاصه با پنج کهن‌الگو یا قالب برای «شخصیت شرور» و ویژگی های هر کدام بیشتر آشنا می شویم.

آشنایی با عنصر «محیط» در نویسندگی

«محیط» به نوع شخصیت کاراکترها، تجربه هایشان، و در نهایت انتخاب هایشان شکل و جهت می دهد.

آشنایی با «مود» در ادبیات

«مود» در ادبیات، همان احساسی است که نویسنده تلاش می کند در مخاطبین برانگیزد—احساساتی مانند آرامش، اضطراب، ترس، لذت، یا خشم.