ناهید سپهرپور

ناهید سپهرپور

ناهید سپهرپور مترجم ایرانی متولد سال 1350 می باشد.

کتاب های ناهید سپهرپور

قدرت سکوت


از خوب به عالی


جهشی در زندگی شما


عاشقی یعنی جدایی


شجاعت


موفقیت و فراتر از آن


موضوع اصلی چیست؟


هیچ چیز تصادفی نیست


رازهای مدیریت وارن بافت


در جستجوی مزیت های فردی


5 راز آرامش بعد از سی سالگی


ما همه یک معجزه ایم


در ادامه از خوب به عالی


سخنانی از نابغه اوماها


موفقیت در مذاکره


مدیریت استرس


میلیونر شدن در جوانی


بله یا خیر


چگونه موفق شدم؟


21 قدم تا موفقیت