الهه مرادی

الهه مرادی

الهه مرادی متولد 1368 در تهران است. مرادی فارغ التحصیل رشته ی مدیریت آموزشی می باشد. او کار ترجمه را در سال 1391 آغاز کرد و همکاری اش با انتشارات پیدایش برای ترجمه و ویرایش اصلی کتاب خطای ستارگان بخت ما شکل گرفت که در سال 1393 به چاپ رسید و خیلی سریع در همان سال به چاپ دوم رسید.

کتاب های الهه مرادی